Rabu, 08 Februari 2012

INFORMASI PANDUAN SNMPTN


Kali ini saya ingin membagikan informasi panduan snmptn bagi para calon mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Panduan mengikuti ujian terdiri dari  dua bagian yaitu panduan pengisian LJU dan tata tertib peserta ujian.

A.PANDUAN PENGISIAN LEMBAR JAWABAN UJIAN (LJU)
1.PETUNJUK UMUM
a.LJU tidak boleh oktor, robek, ada lipatan, atau basah.
b.LJU tidak boleh diisi dengan pensil 2b saja kecuali kolom pernyataan dan tanda tangan menggunakan bolpoin.
2.PETUNJUK PENGISIAN 
Untuk pengisian LJU mohon memperhatikan petunjuk berikut ini :
A.NOMOR PESERTA
Isilah nomor peserta yang tertera pada tanda peserta ke tempat yang tersedia.Kemudian hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang anda tulis.
B.KODE NASKAH
Isikan kode naskah yang tertera disampul naskah nasional, kemudian hitamkan bulatan yang sesuai dengan angka yang anda tulis.
C.TANGGAL LAHIR
Isilah tanggal, bulan, dan tahun  pada tempat yang tersedia.Kemudian hitamkan bulatan yang tersedia sesuai dengan angka yang anda tulis.
D.NAMA PESERTA
Isilah nama anda pada tempat yang tersediadan nama tersebut harussama dengan yang anda tulis pada formulir pendaftaran.
E.PERNYATAAN
Salinlah pernyataan yanga ada dalam kotak.dengan menggumakam bolpoin dan tuliskan nama terang anda.
F.JAWABAN
Isilah satu jawaban yang benar pada pilihan A, B, C, D, dan E dengan cara menghitamkannya pada pilihan tersebut.

B.TATA TERTIB PESERTA  UJIAN
1.SEBELUM MASUK
a.sehari sebelum ujian berlangsung anda harus sudah tahu tempat, ruang, dan waktu ujian anda.
b.sebelum berangkat ke tempat ujian, anda harus menyiapkan :
1.Pensil 2b, yang sudah diraut secukuonya.
2.Karet penghapus pensil.
3.Peraut pensil
c.Membawa Tanda peserta ujian SNMPTN dan tanda identitas diri lainnya
d.Harus sudah sampai di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai.Tunggu sampai dipersilahkan pengawas untuk memasuki ruang ujian.
e.Duduk pada tempat duduk yang bernomor sesuai dengan nomor peserta ujiananda.
f.Letakkan tanda peserta ujian SNMPTN di kursi dengan pas foto menghadap ke atas.
g.Ke dalam ruang ujian, anda  tidak tidak diperbolehkan membawa :
1.Segala macam buku  , catatan dan kertas apapun
2.Segala macam alat hitung antara lain kalkulator mistar sempoa.
3.Segala macam alat komunikasi  elektronik antara lain radio komunikasi , hady talkie, telepon genggam, alat bantu pendengaran, jam tangan digital dan lain sebagainya.2.SELAMA UJIAN BERLANGSUNG            

Pada saat ujian berlangsung, harap diperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a.Peserta tidak boleh menjamah soal sebelum tanda bahwa ujian dimulai.
b.Pengawas akan meminta anda untuk membubuhkan tanda tangan pada bukti hadir dan LJU, dengan menggunakan bolpoin yang disediakan panitian.
c.Sebelum ujian dimulai, pengawas akan memberi waktu kepada anda untuk mengisi nomor peserta,nama peserta dank ode naskah soal ujian pada LJU.
d.untuk mengisi identitas peserta pada LJU.Baca dan perhatikan petunjuk pengisian LJU.
e.Ujian dimulai secara serentak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan  dan anda dipersilahkan untuk membuka naskah soal ujian.
f.sebelum mengerjakan soal, periksalah semua halaman naskah soal ujian.Apabila ada halaman yang kurang, tidak terbaca atau kosong, maka laporan kepada pengawas untuk diganti dengan naskah soal ujian yang baru.
g.bacalah semua petunjuk ujian dengan tengan, teliti, dan seksama.
h.Semua soal ujian adalah seperti apa adanya  yang tercetak dalam naskah soal ujian.Tiadak ada ralat atau penjelasan lain
i.Selama ujian berlangsung, tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian sampai dengan ujian dinyatakan selesai oleh pengawas ujian.
j.selama ujian berlangsung tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian sampai dengan ujian dinyatakan selesai oleh pengawas ujian.
k.Untuk menyelesaikan soal – soal hitungan, anda bias menggunakan bagian yang kosong pada naskah soal ujian.
l.Pikirkan dahulu sebelum menjawab soal, karena setiap jawaban yang salah akan mendapatkan skor minus.
m.Semua jawaban harus diisikan pada lembar jawaban ujian.Komputer hanya akan memeriksa jawaban yang tercantum dalam lembar jawaban  ujian.
n.Jika peserta sudah menyelesaikan seluruh soal ujian sebelum waktu ujian habis, peserta tetap duduk tenang di tempat.Gunakan sisa waktu untuk memeriksa kembali pekerjaan anda.
o.Lima menit sebelum ujian berakhir, pengawas ujian akan memberikan peringatan.Periksalah sekali lagi, apakah semua yang tercantum dalam petunjuk telah diikuti dengan benar.

3.SETELAH UJIAN SELESAI

1.Setelah tanda ujian selesai diberikan, anda harus segera berhenti mengerjakan soal ujian.
2.Tetaplah duduk ditempat, sampai pengawas ujian selesai mengumpulkan semua lembar jawaban ujian dan mempersilahkan anda untuk meninggalkan ruang ujian.
Selesai juga postingan saya mengenai informasi panduan snmptn. Informasi yang bagi para calon mahasiswa PTN (Perguruan Tinggi Negeri) 2012/2013 di seluruh Indonesia. Saya juga memiliki informasi mengenai seleksi PTK (Perguruan Tinggu Kedinasan). Silahkan klik disini 

2 komentar:

  1. Wow, nice share! This would be helpful for those who will take the exam.

    BalasHapus
  2. Yes,i hope so.
    thank you for coming !

    BalasHapus

Komentar, kritik, saran, juga pertanyaan sahabat sangat saya hargai sebagai masukan agar blog ini dapat lebih baik dan kita semua dapat memperoleh manfaat daripadanya. Jangan sungkan untuk berkomentar.